Sanace dřevostaveb

Jak probíhá vysoušení dřevostaveb?

Když už v domě dojde k úniku vody záleží na rychlosti s jakou je nehoda objevena a lokalizována. Pokud již máte v konstrukci systém MoistureGuard instalován je detekce i malých úniků rychlá a lokalizace snadná díky známému rozmístění čidel v domě. Pokud ale únik trvá déle a konstrukce byla vystavena vysoké vlhkosti nebo přímo vodě po delší časové období, je nutné konstrukci začít aktivně vysoušet. V takovém případě nastává finančně náročný a zdlouhavý proces vysoušení. V každém případě je vhodné konstrukci otevřít a identifikovat nejzasaženější místa. Moderní metody vysoušení pomocí mikrovln jsou schopné dřevěné nebo zděné prvky vysušit již po druhé aplikaci s například týdenním odstupem. A právě v tomto okamžiku vám může systém MoistureGuard výrazně pomoci a ušetřit peníze i čas za vysoušení. Senzory lze instalovat přímo do otevřené konstrukce na dřevěné prvky a průběžně sledovat účinnost vysoušecího procesu. Pak je možné se zaměřit přesně na místa, která zůstávají stále vlhká a vynechat ty, které jsou již vysušena a dalšímu zvyšování vlhkosti u nich nedochází. A co víc, senzory můžou v konstrukci zůstat i po její opravě a zaklopení, aby se podobná nehoda neopakovala, nebo byly její následky již minimální.

V grafu naleznete příklad, jak vypadá průběh hmotnostní vlhkosti dřeva během procesu vysoušení: