Jak to funguje

Systém MoistureGuard sleduje úroveň vlhkosti přímo ve stavební konstrukci domu. Dokáže odhalit i mikro úniky vody a zabránit tak pozdějším nákladným opravám. Je tvořen sítí specializovaných senzorů rozmístěných na nejrizikovějších místech v domě, jako je koupelna, WC, technická místnost, kuchyň, ale i skladby rovných střech nebo pod podlahovým topením, kde by mohlo dojít k úniku vody nebo jiného média. Informace z čidel sbírá centrální jednotka a ukládá je buď lokálně, anebo při připojení k internetu data automaticky odesílá do cloudového úložiště. Tam kontinuálně pomocí automatizovaných výpočtových algoritmů probíhá detekce problémů, zjišťují se možné příčiny a lokalizuje se místo, kde k úniku vody pravděpodobně došlo.  

MoistureGuard lze použít v následujících oblastech:

 • Novostavby – monitorování rizikových oblastí (koupelna, WC, kuchyň, technická místnost, podlahové topení aj.) za účelem rychlé detekce úniku vody do konstrukce.
 • Dřevěné a zděné domy – ke sledování potenciální akumulace vlhkosti v konstrukci, dlouhodobého zdraví podlah, stěn, stropů i krovů.
 • Všechny typy rekonstrukcí – zejména v kritických oblastech, jako jsou koupelny, kuchyně a technické místnosti, pro měření a prevenci poškození vlhkostí.
 • Stěny suterénu – pro měření vlhkosti ve zdivu a stavu hydroizolačních vrstev kvůli průsaku podzemní vody.
 • Tam, kde jsou zapotřebí přesná, dlouhodobá a / nebo kontinuální měření – ke sledování úrovně vlhkosti zděných konstrukcí, dřevěných konstrukcí, nebo fasádních konstrukcí apod.

MoistureGuard lze použít mimo jiné v následujících aplikacích:

 • Konstrukce z masivního dřeva
 • Lepené lamelové dřevo (GLT)
 • Křížem vrstvené dřevo (CLT)
 • Panely s dřevěným rámem (prefabrikované, 2-by-4 systém aj.)
 • Vzduchové dutiny uvnitř stavby
 • Podlahové sendviče
 • Historické dřevěné konstrukce
 • Zděné materiály (porobeton, beton, malta)

Systém detekuje problémy vyplývající z celé řady příčin:

 • Náhodné úniky způsobené uživateli domů
 • Netěsnosti způsobené poruchami zařízení, jako jsou kotle, prasklé potrubí, vady materiálu atd.
 • Úniky z odpadního systému v důsledku špatné instalace
 • Mechanické poškození rozvodů vody a odpadů např. navrtáním
  nebo následnou manipulací apod. 
 • Kondenzace vlhkosti na tepelných mostech konstrukce
 • Akumulace vlhkosti z nedostatečného větrání nebo ze spodní vody
 • Zatékání z exteriéru způsobené porušenou nebo jinak degradovanou hydroizolací
 • Únava materiálu a vznik prasklin ve sprchových koutech

Klíčové prvky

MoistureGuard využívá kombinaci několika typů senzorů, centrální jednotky pro zpracování dat, sofistikované zpracování a interpretaci dat v cloudu a systém hlášení klientovi k zajištění, že bude vlhkost v celém domě pod kontrolou.

Senzory

Nejkvalitnější komponenty senzorů pocházejí ze Švýcarska. Nejsou levné, ale ceníme si spolehlivosti, přesnosti a životnosti. Toto není oblast, na které chcete ušetřit peníze.

Používáme námi vyvinuté senzory:

Senzor teploty a vlhkosti HT

v oblastech, kde je třeba monitorovat prostředí (uvnitř dutin v konstrukci, uvnitř izolace, monitoring podmínek v interiéru a exteriéru)

Speciální kombinovaný senzor MHT

pro měření hmotnostní vlhkosti dřeva, vzdušné vlhkosti a teploty v konstrukci domů

Senzor do zdiva BHT

pro měření vlhkosti uvnitř zděných konstrukcí, betonových podlah, stropů aj.

Záplavový senzory FHT

pro rychlou detekci úniku vody v interiéru nebo v konstrukci domu

Senzor kvality vnitřního prostředí IAQ

monitorující kvalitu vzduchu v interiéru, měří koncentrace CO2, koncentrace organických těkavých látek a relativní vlhkosti a teploty

Centrální jednotka

Sbírá data z jednotlivých senzorů, provádí počáteční zpracování a zobrazení dat, zálohuje data do interní paměti. Po připojení k internetu zasílá šifrovaná data pro cloudové zpracování pomocí algoritmů umělé inteligentce, které pomáhají detekovat vznikající problémy již v jejich počátku.
 

Konektivita

Doporučujeme zapojit senzory k centrální jednotce. Je důležité, aby připojení mezi lokální centrální jednotkou a serverem MoistureGuard bylo po instalaci okamžitě navázáno (například pomocí LTE modemu), obvykle ještě před připojením domu k internetu. Následně po kolaudaci domu je pak na klientovi, jaký typ připojení systému k internetu zvolí. V případě problémů vám s tím můžeme pomoci.

Interpretace dat na vysoké úrovni

Data pravidelně zpracovává MoistureGuard a zprávy jsou klientům zasílány pravidelně nebo se klienti mohou kdykoli přihlásit do MoistureGuard webového portálu přes svůj účet a zobrazit si aktuální hodnoty. Tým zkušených odborníků má vše pod dohledem.

Možnost automatického uzavření přívodu vody

Máme jednoduché, levné řešení, které se hodí pro většinu ventilů pro hlavní uzávěr vody a umožňuje systému MoistureGuard v případě nouze automaticky vypnout vodu.

Technické parametry dřeva

Dřevo je hygroskopický přírodní materiál, což znamená, že snadno absorbuje vodu nebo vzdušnou vlhkost. Voda se do dřeva může dostávat ve formě kapaliny nebo ve formě vzdušné vlhkosti. Principy sorpce vody jsou různé, počínaje vyplněním mezibuněčných prostor, přes kapilární síly až po difúzi přes buněčnou stěnu. Hmotnostní vlhkost dřeva je poměr hmotnosti obsažené vody vůči hmotnosti dřevěného vysušeného materiálu. Například pokud dřevěný kvádr o celkové hmotnosti 120 kg obsahuje 20 kg vody, je hmotnostní vlhkost 20 %. Vlhkost čerstvě pokáceného dřeva se pohybuje v hodnotách nad 40 %. Před použitím na stavbě se dřevo suší na 12 – 16 %. Při běžném používání domu se obsah vlhkosti dřeva pohybuje mezi 10 a 20 %, v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu v okolí a podmínkám panujícím v konstrukci.


Naše produkty