Jak to funguje

Systém MoistureGuard sleduje úroveň vlhkosti přímo ve stavební konstrukci domu. Dokáže odhalit i mikro úniky vody a zabránit tak pozdějším nákladným opravám. Je tvořen sítí specializovaných senzorů rozmístěných na nejrizikovějších místech v domě, jako je koupelna, WC, technická místnost, kuchyň, ale i rovné střechy nebo pod podlahovým topením, kde by mohlo dojít k zatečení. Informace z čidel se sbírají pomocí centrální jednotky, mohou se stahovat lokálně nebo se při připojení k internetu automaticky odesílají do cloudového úložiště, kde se pomocí výpočtových algoritmů zjišťuje velikost problému, možné příčiny a lokalizuje se místo, kde k úniku vody pravděpodobně došlo. 

MoistureGuard lze použít v následujících oblastech:

 • Nově postavené dřevěné domy v kritických oblastech – ke sledování zdraví krokví a podlahové plochy v rizikových oblastech (koupelna, WC, kuchyň, technická místnost)
 • Dřevěné domy – ke sledování potenciální akumulace vlhkosti v konstrukci
 • Všechny typy rekonstrukcí, zejména v kritických oblastech, jako jsou koupelny, kuchyně a technické místnosti, pro měření a prevenci poškození vlhkostí
 • Stěny suterénu – pro měření potenciálního poškození akumulace podzemní vody
 • Tam, kde jsou zapotřebí přesná, dlouhodobá a / nebo kontinuální měření – ke sledování úrovně vlhkosti zděných konstrukcí a / nebo dřeva před / po renovaci, fasádních konstrukcích atd.

MoistureGuard lze použít mimo jiné v následujících aplikacích:

 • Masivní dřevěné konstrukce
 • Prefabrikované panely s dřevěným rámem
 • Vzduchové dutiny uvnitř stavby
 • Podlahové sendviče
 • Historické dřevěné konstrukce
 • Lepené laminované dřevo
 • Křížově laminované dřevo
 • V budoucnu i cihlové a smaltované materiály

Systém detekuje problémy vyplývající z celé řady příčin:

 • Náhodné záplavy způsobené obyvateli domů
 • Netěsnosti způsobené poruchami zařízení, jako jsou kotle, prasklé potrubí, vady materiálu atd.
 • Úniky v důsledku špatného zpracování
 • Úniky sekundárního poškození, jako je vrtání, hřebíkování apod.
 • Kondenzace z teplotního rozdílu v nepřístupných bodech v konstrukci
 • Akumulace vlhkosti z nedostatečného větrání
 • Zatékání z exteriéru způsobené porušenou nebo opotřebenou hydroizolací
 • Akumulace vlhkosti ze spodní vody

Klíčové prvky

MoistureGuard využívá kombinaci senzorů, centrální jednotky pro zpracování dat, sofistikované interpretace dat mimo pracoviště a hlášení klienta k zajištění, aby vlhkost v kritických oblastech domu byla pod kontrolou.

Senzory

Nejkvalitnější části senzorů dostupné na trhu pocházejí ze Švýcarska. Nejsou levné, ale ceníme si spolehlivosti, přesnosti a dlouhověkosti. Toto není oblast, na které chcete ušetřit peníze.

Používáme různé senzory:

Senzory teploty a vlhkosti

v oblastech, kde je třeba monitorovat okolní vzduch (uvnitř kritických dutin, uvnitř izolace, vnitřních podmínek prostředí a vnějších povětrnostních podmínek)

Speciální senzory

pro měření hmotnostní vlhkosti v dřevěných nosných materiálech

Speciální senzory

pro měření vlhkosti uvnitř zdiva

Jednoduché záplavové senzory

pro detekci přítomnosti vody

Centrální procesorová jednotka

Sbírá data, provádí počáteční zpracování a interpretaci dat, aby okamžitě zachytila kritické situace. Poté šifrovaná data zasíllá pro cloudové zpracování pomocí algoritmů umělé inteligence. To pomáhá detekovat vznikající problémy a zároveň minimalizovat falešné poplachy.
 

Konektivita

Doporučujeme zapojit senzory k hlavní řídící jednotce. Pro místa, kde je to nemožné nebo nepraktické, máme RF-senzory, které kontrolu zajistí. Je důležité, aby připojení mezi instalací a serverem MoistureGuard bylo po instalaci okamžitě povoleno pomocí vzdáleného LTE modemu, obvykle před připojením domu k internetu. Je pak na klientovi, zda je připojení udržováno samostatně, nebo zda je připojení přepnuto na domácího poskytovatele internetu. Můžeme vám s tím pomoci.

Interpretace dat na vysoké úrovni

Zpracovává ji MoistureGuard a zprávy jsou klientům zasílány pravidelně nebo se klienti mohou kdykoli přihlásit do svého prostoru a zobrazit si aktuální hodnoty.

Možnost automatického uzavření vodovodu

Máme jednoduché, levné a dovybavitelné řešení, které se hodí na většinu ventilů vodovodu a umožňuje systému MoistureGuard v případě nouze automaticky vypnout síť, když nejste doma.

Technické parametry dřeva

Dřevo je hygroskopické, což znamená, že je to materiál, který absorbuje vodu. Voda se do dřeva dostává třemi způsoby: jako tekutina v lumenech buněk kapilárním napětím, jako pára v buněčných lumenech a jako molekulární difúze skrz buněčné stěny. Obsah vlhkosti dřeva vyjadřuje vztah mezi hmotou vody v něm a hmotou dřeva bez vody. (Například pokud kus dřeva o celkové hmotnosti 120 kg obsahuje 20 kg vody, je vlhkost 20 %.) Vlhkost nově řezaného dřeva se pohybuje v hodnotách vysoko nad 40 %. Před použitím při stavbě se dřevo suší na 14–16 %. Při běžném používání domu se obsah vlhkosti dřeva pohybuje mezi 10 a 20 % hmotnostními, v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu v okolí.


Naše produkty