Zpracování a interpretace dat

MoistureGuard usnadňuje interpretaci dat. Systém sbírá data z kritických míst domu a interpretuje je proti informacím o vlhkosti a teplotě uvnitř i vně konstrukce. Akumulace vlhkosti je za určitých podmínek přirozená a normální, ale za jiných mohou být stejné hodnoty problematické a budou interpretovány jako potenciální riziko. Jelikož je každá stavba jedinečná, používá MoistureGuard speciální algoritmy, které rychle rozpoznají, jak se vaše konstrukce chová, a označí kombinace, které považuje za důležité sledovat, nebo přímo označuje kritickou situaci.

Jak vypadají zprávy MoistureGuard

Zprávy jsou navrženy tak, aby byly snadno a rychle čitelné a poskytly vám potřebné informace. Máte možnost buď se přihlásit ke svému zákaznickému účtu, nebo si zvolíte, aby vám systém automaticky zasílal e-mailem zprávu dle vámi zvolené doby opakování.